28.11.2018. Podium Velovisionen von Pro Velo beider Basel